Trönderjyckens Omen 9 weeks

Trönderjyckens Omen 10 veckor

Omen 3,5 månader apporterar

  

Ligg kommandot...

Trönderjyckens Omen 7 month old

Trönderjyckens Omen tracking 10 month

Omen 15 month

Omen provar rutan för första gången!

Rose Hedman & Omen